Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

Các dich vụ tại HuA_Nguyên salon

Bảng Giá dich vụ mới tại HuA_Nguyên salon ( bắt đầu từ 01/04/2009)


A.Tóc nữ

1.Cắt và tạo kiểu:
- Cắt + tạo kiểu : 150 K
- Cắt mái: 30K
- Là, sấy tạo kiểu: 30K
- gel, sáp tạo kiểu: 30K
- Xoăn giả sóng : 50K
- Xoăn giả tạo kiểu: 100K

2- Hoá chất

Tóc dài

- Uốn 1: 700K
( Thuốc uốn cao cấp của create davines + hệ dưỡng chất pha thêm đặc biệt giúp tóc bóng khoẻ sau uốn)
+ Khuyến mãi: hấp 1
- Uốn 2: 600K
( Thuốc uốn cao cấp của create davines + hê dưỡng chất pha thêm loại thường)
+ Khuyến mãi: hấp 2
- Duỗi 1: 850K
( Thuốc duỗi cao cấp của create davines + hệ dưỡng chất pha thêm đặc biệt giúp tóc luôn bóng, khoẻ sau duỗi)
+ Khuyến mãi: hấp 1
- Duỗi 2: 750K
( Thuốc duỗi cao cấp của create davines + hệ dưỡng chất pha thêm loại thường )
+ Khuyến mãi: hấp 2
- Nhuộm 1: 700K
( Thuốc nhuộm cao cấp của davines + hệ dưỡng chất pha thêm đặc biệt giúp tóc luôn bóng khoẻ, bền màu sau nhuộm)
+ Khuyến mãi: hấp 1
- Nhuộm 2: 600K
( Thuốc nhuộm cao cấp của davines + hệ dưỡng chất pha thêm loại thường)
+ Khuyến mãi: hấp 2
- High light: 250K

Tóc ngắn

- Uốn 1: 600K
( Thuốc uốn cao cấp của create davines + hệ dưỡng chất pha thêm đặc biệt giúp tóc bóng khoẻ sau uốn)
+ Khuyến mãi: hấp 1
- Uốn 2: 500K
( Thuốc uốn cao cấp của create davines + hê dưỡng chất pha thêm loại thường)
-Duỗi 1: 700K
( Thuốc duỗi cao cấp của create davines + hệ dưỡng chất pha thêm đặc biệt giúp tóc luôn bóng, khoẻ sau duỗi)
+ Khuyến mãi: hấp 1
- Duỗi 2: 600K
( Thuốc duỗi cao cấp của create davines + hệ dưỡng chất pha thêm loại thường )
+ Khuyến mãi: hấp 2
- Nhuộm 1: 600K
( Thuốc nhuộm cao cấp của davines + hệ dưỡng chất pha thêm đặc biệt giúp tóc luôn bóng khoẻ, bền màu sau nhuộm)
+ Khuyến mãi: hấp 1
- Nhuộm 2: 500K
( Thuốc nhuộm cao cấp của davines + hệ dưỡng chất pha thêm loại thường)
high light: 200

- Duỗi đầu nhật ngắn: 600K

3. Gội dưỡng

- Gội Tigi, Davines: 40K
- Gội = sản phẩm của khách: 20K
- Hấp đặc biệt: 250K
( Thuốc hấp cao cấp của Tigi, Davines + hệ dưỡng chất pha đặc biêt + máy hấp hơi sương đặc biệt Micromist Takara công nghệ hơi sương cực mạnh tiên tiến nhất của Nhật Bản)
- Hấp 1: 200K
( Thuốc hấp cao cấp của Tigi, Davines+ máy hấp hơi sương đặc biệt Micromist Takara công nghệ hơi sương cực mạnh tiên tiến nhất của Nhật Bản)
- Hấp 2: 100K
( Thuốc hấp cao cấp của Tigi, Davines + máy hấp hơi nước phổ thông)
- Hấp thường nhật: 50K
( Thuốc hấp thường nhật, máy hấp phổ thông )
- Hấp = sản phẩm của khách: 100K ( máy Micromist Takara)
50K ( máy hơi nước phổ thông )

B.Tóc nam

- cắt+tạo kiểu: 80K
- uốn tao kiểu: 300K
- uốn mái: 100K
- Duỗi: 300K
- Duỗi mái: 100K
- Nhuộm: 350K
- high light: 100K

C.Trang điểm, bới đầu

- Trang điểm cô dâu tại nhà (HN): 500K
- Trang điểm cô dâu tại salon : 300K
- Trang điểm thời trang, dạ hội: 300K
- Trang điểm di chơi: 100K
- Bới tóc tại nhà: 300K
- Bới tóc tại salon: 200K

D. Đào tạo

- Tạo mẫu tóc cơ bản 7 triệu
- Tạo mẫu tóc cơ bản+ nâng cao: 10 triệu
- Thiết kế tóc+ kĩ thuật tóc nâng cao: 5 triệu
- Xu hướng tóc mới 2009: 500/ 1 mẫu
- Hoàn thiện kĩ thuật tóc: 5 triệu
- Make up cơ bản: 5triệu
- Make up cơ bản + nâng cao: 7triệu
- Bới đầu cơ bản: 3triệu
- Bới đầu cơ bản + nâng cao: 5 triệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét